چسب پی وی سی فشار قوی

به نظر می رسد که اصطلاحاتی که در جامعه متداول می شود به دلیل کاربرد آن ها باشد .

مثلا اینکه می گویند  چسب پی وی سی فشار قوی و یا چسب پی وی سی  معمولی و یا فشار ضعیف به این دلیل باشد که لوله ها ی پی وی سی را اینگونه تعریف می کنند . لوله های با ضخامت کمتر را فشار ضعیف می گویند و لوله های با ضخامت بیشتر را فشار قوی می نامند .

واضح است که وقتی لوله ضخامت بیشتری داشته باشد به شرط اینکه در زمان تولید درست و صحیح تولید شده باشد و دارای حفره ویا ناهماهنگی نباشد می تواند فشار بیشتری را تحمل کند و به همین دلیل می گویند فشار قوی .

در مورد چسب هم می توان گفت چسبی که بتواند لوله ضخیمتری را بچسباند یعنی قادر باشد در درون لوله ضخیم نفوذ کند و باعث جوش خوردن لوله بشود آنوقت می توان گفت آن چسب لوله ، چسب پی وی سی فشار قوی است . زیرا  آن چسبی که در اصطلاح به آن چسب پی وی سی فشار ضعیف و یا معمولی گفته می شود قادر نیست خیلی درون لوله نفوذ کند و باعث چسبندگی عمیق و یا جوش خوردن لوله بشود برای اینکه حلال استفاده شده در آن چسب ، حلال مناسبی برای پلی وینیل کلراید نیست . پلی وینیل کلراید  به مقدار کمی در استون و یا متیل اتیل کتون  حل می شود  و حتی در متیلن کلراید که سرطان زاست و نباید از آن استفاده شود .

بهترین حلال برای پلی ونیل  کلراید  تترا هیدرو فوران است که بسیار گران است و چسب پی وی سی را بسیار گران می کند . برای همین است که خیلی ها می روند سراغ حلال ارزان تر و طبیعی است که کارایی لازم را آن حلال ارزان تر نداشته باشد .

البته رزین استفاده شده در چسب پی وی سی هم باید پلی ونیل کلراید باشد ولی در چسب های معمولی و یا فشار ضعیف از رزین های دیگری استفاده می شود که نمی خواهیم از آن ها نام ببریم چون می تواند باعث سوء استفاده گردد .

در اصل چسب پی وی سی که باید در ساختمان ها استفاده گردد و حقوق استفاده کننده در آن رعایت گردد بایستی همان چسب پی وی سی فشار قوی باشد که رزینش پلی ونیل کلراید و حلالش هم تتراهیدروفوران باشد .

البته بستگی به فرمولاسیون تولید کننده دارد که در آن از چه مواد دیگری که هر کدام هم در فرمولاسیون نقشی ایفاد می کنند استفاده گردد .

هر تولید کننده فرمولاسیون خودش را دارد ولی به طور کلی چسب عبارت است از رزین و حلال .

حلال موجود در چسب پی وی سی جذب رزین لوله پی وی سی می شود و رزین موجود در چسب با رزین موجود در لوله که جذب حلال شده هم یکپارچه شده و ایجاد یک اتصال قابل قبول را باعث می شود که می تواند فشار زیادتری را تحمل کند .