تاریخچه تولید شرکت

ابتدا در سال ۱۳۶۷ موسس و بنیانگذار شرکت کرکس کیمیا با هدف تولید و ایجاد کار شرکت را به ثبت رسانید .

بدین معنی که بر خلاف رسم آنروز و رسم موجود که اغلب به تجارت می پرداختند ، ایشان فقط به تولید می اندیشید و در این بخش انرژی می گذاشت . تمامی سرمایه گذاریها فقط به بخش تولید اختصاص داشت  .طرح های زیادی مد نظر بود .بسیاری از آنهافقط با سرمایه گذاریهای کلان ممکن بود و این بدون مشارکت با دولت ممکن نبود  .

بنا به دلایل و مشکلاتی زیادی که وجود داشت  راه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی هم هموار نبود و لذا با سرمایه محدود موجود تصمیم به تولید چسب های صنعتی گرفته شد . انواع چسب های صنعتی هم وارداتی بود ه و تولیدات داخلی هم دارای کیفیت لازم نبوده اند .

چسب پی وی سی هم دارای مشخصات خودش هست . کاربرد خودش را هم دارد . در صنعت جایگاه ویژه ای دارد . بنا براین سعی شده در این بخش متمرکز شویم و در این بخش متخصص باشیم .